Sắp xếp:
THỊT THĂN NỘI BÒ ÚC - TENDERLOIN
0938793333
THỊT NẠC ĐÙI ÚC - TOPSIDE
0938793333
BẮP BÒ ÚC - SHIN SHANK
0938793333
THỊT THĂN NGOẠI BÒ ÚC - STRIPLOIN
0938793333